Aktualności Program Miejsce Media Press Zgłoszenia Partnerzy Kontakt
Formularz akredytacyjny


Szanowni Państwo,

Przyjmowanie wniosków zostało już zamknięte. Dziękujemy wszystkim którzy przesłali wniosek.

Wniosek o akredytację dziennikarską

Imię*:

Nazwisko*:

Email*:

Telefon kontaktowy:


Dziennikarz*
Fotograf/Kamerzysta*

Posiadam legitymację prasową
Numer legitymacji prasowej:

Nazwa redakcji*:

Adres redakcji*:

Kraj*:

Telefon do redakcji*:

Nazwisko i stanowisko osoby delegującej:


* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), przez Stowarzyszenie Kolovrat w celu przeprowadzenia akredytacji dziennikarzy. Dane osobowe zostaną udostępnione podmiotom współpracującym przy organizacji wydarzenia.


Pola oznaczone * są wymagane.Regulamin Akredytacji
 1. Wszystkie akredytacje są bezpłatne i imienne.
 2. Aby ubiegać się o akredytację, należy wysłać znajdujący się poniżej wniosek akredytacyjny do czwartku, 7 lipca 2011 r do godziny 24:00.
 3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem akredytacji. Organizator festiwalu zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyn. Akredytacje zostaną potwierdzone przez organizatora festiwalu drogą elektroniczną do piątku, 8 lipca 2011 r.
 4. Liczba akredytacji jest ograniczona.
 5. Jednym z czynników branych pod uwagę przy przyznawaniu akredytacji będzie rodzaj i ilość publikacji zapowiadających III Zjazd Wojów Wczesnośredniowiecznych: Dzwięki Wojny zamieszczonych w danym wydawnictwie prasowym / stacji telewizyjnej / radiowej czy portalu / stronie internetowej. Organizator monitoruje media we własnym zakresie, lecz aby uniknąć ewentualnych przeoczeń, prosimy ubiegających się o akredytację o przysyłanie na adres kolovrat [at] kolovrat.pl skanów publikacji zapowiadających festiwal i/lub linków do stron WWW na których są zamieszczane, bądź w przypadku stacji RTV nie rejestrujących swoich programów na stronach www, o przesłanie z wyprzedzeniem informacji o czasie emisji zapowiedzi, wywiadu czy innej formy informowania o festiwalu. Ta sama prośba dotyczy materiałów ukazujących się w trakcie i po festiwalu.
 6. Organizator festiwalu może zwrócić się do przedstawiciela Redakcji z prośbą o przedstawienie dokumentów potwierdzających jego zatrudnienie/współpracę z Redakcją, którą reprezentuje.
 7. Akredytacja dziennikarska upoważnia do:
  • bezpłatnego wstępu na teren festiwalu
  • wykorzystania zdjęć i materiałów prasowych udostępnianych przez Organizatora
  • fotografowania i filmowania wydarzeń festiwalu na zasadach określonych przez Organizatora
 8. Dziennikarzom Organizator zastrzega sobie prawo do odebrania akredytacji dziennikarskiej, dziennikarzom zakłócającym przebieg festiwalu lub porządek publiczny lub nie przestrzegającym regulaminu terenu na którym odbywa się festiwal.
 9. Złożenie Wniosku akredytacyjnego oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


Lipiec 2011 r.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Zobacz oficjalną ulotkę festiwalu
Ulotka festiwalu

Copyright © Stowarzyszenie Kolovrat
III Zjazd Wojów Wczesnośredniowiecznych: Dźwięki Wojny 9-10 Lipiec 2011 r.